zondag 10 augustus 2008

Rijgedrag

Een opmerkelijk bericht vorige week in de krant. Verkeerspsycholoog Adriaan Heino stelt namelijk vast dat roekeloos rijgedrag niet meer alléén toe te schrijven is aan jongeren.
Hij bevestigt hiermee de uitkomst van een onderzoek dat gedaan is in opdracht van Centraal Beheer Achmea.
In de eerste plaats vraag ik mij af wannéér en door wíe destijds is vastgesteld dat alléén jongeren zich misdragen in het verkeer? Door helemaal niemand natuurlijk, want dan had je direct allerlei hyperactieve antidiscriminatie groeperingen in de gordijnen gehad. Het zal je maar gezegd worden: alleen jóngeren misdragen zich in het verkeer! Want de ouderen dan? Mogen die niet mee doen? Gelukkig nu weer wél dus, want Adriaan Heino heeft de zaak gered. Ouderen zijn óók wegpiraten toont het onderzoek aan. Gelukkig maar!
En in de tweede plaats, is het allemaal niet een beetje wrang voor het middenkader? Laten we zeggen, tussen de dertig en veertig? Deze mensen hebben toch ook recht op een beoordeling van hun rijgedrag? Gelukkig blijft het lastig om mensen in te delen in hokjes, en ik had het van een verkeerspsycholoog al helemáál niet verwacht…

Geen opmerkingen: