zaterdag 27 maart 2010

Natuurlijk ingrijpen?


Wat hebben de Oostvaardersplassen, homo's, en de zomertijd met elkaar te maken?

Niets?

Maar moeten we wel ingrijpen omdat er zoveel dieren de winter niet overleven, en homo’s niet worden geaccepteerd in de samenleving? En moeten we onze planeet van de ondergang "redden" door te gaan spelen met zomer en wintertijden, en goocheltrucjes uitvoeren met energie?

We zetten drie Hooglanders op twee vierkante meter, om de natuur (weer) haar gang te laten gaan, maar vervolgens willen we alweer ingrijpen, omdat diezelfde natuur anders loopt dan wij mensen hebben uitgedacht.

Moeten we homoparades organiseren, en de "kerk" veroordelen omdat sommige geestelijken het sacrament niet willen bedienen aan homo's? Een natuur die wij op onze beurt weer zelf gecreëerd hebben in de ontwikkeling van alle leven op aarde waarin oorspronkelijk man en vrouw voor het nageslacht zouden moet zorgen?

En ooit heeft de mens besloten dat er een lamp aan moet als de zon onder gaat, en het donker wordt. En nu moeten we ineens allemaal spaarlampen gaan gebruiken, en jaarlijks massaal het licht een uurtje uit doen?

De mens, met haar onmetelijke controledrang over de natuur en alles wat niet binnen haar bereik ligt, is het slachtoffer geworden van haar eigen vooruitgang...

zondag 21 maart 2010

De kerk of God?


Er is flink gedonder in de kerk, maar wat heeft God daarmee te maken?

De hel brak los de afgelopen weken, om maar even in religieuze termen te blijven spreken. De verboden liederen van Huub Oosterhuis, de hosties voor homo’s, en nu het seksueel misbruik van kinderen door priesters en bisschoppen.

Ik herinner me nog goed een scene uit de musical Jesus Christ Superstar waarin Jezus laaiend van woede de marktkramen, in de tempel van Jeruzalem, met de grond gelijk maakt onder de wegstuivende menigte.

Misschien ook iets voor de paus? Hij zou geloofwaardiger zijn overgekomen als hij terstond met zijn privéjet naar Ierland was gevlogen, en de boel daar in de parochie kort en klein zou hebben geslagen en daarna de vervolging van die pedofielen over hebben gelaten aan justitie en politie. Want niet de kerk is schuldig maar de plegers van deze wandaden.

Als een tennisleraar zijn jonge pupil verkracht, wordt de tennisclub ook niet aangeklaagd maar de leraar. Het weigeren van hosties aan homo’s heeft helemaal niets met de kerk te maken, maar met de kortzichtigheid van geestelijken die denken met dit soort symbolen hun solidariteit met het christelijk geloof te moeten uitdragen.

Het wordt tijd voor de terugkeer van Jezus op aarde...

vrijdag 19 maart 2010

Milly Boele


Milly Boele is vermoord door een politieman, en meteen staat de politieopleiding ter discussie.

Verschrikkelijk genoeg natuurlijk, maar ik wil het even niet meer hebben over de lievelingskleur roze, de stille tocht, Sander V, en de geschokte buurt. Want dat hebben we tot in het vervelends toe kunnen bekijken de laatste dagen via de media.

Een politieman dus, en direct staan de nieuwsjagers klaar om oorzaken te zoeken. Is het de opleiding misschien? Toch is er een zware psychologische selectie, zegt men dan, en slechts weinigen halen de eindstreep. Alsof je een moord kunt voorkomen door een nog strengere selectieprocedure voor, en tijdens, de opleiding?

We zijn beland in een tijdperk waarin mensen denken alles in de hand te kunnen hebben. En altijd klinkt het weer na een dergelijk ingrijpend gebeuren: hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Maar dit voorkom je niet. Sterker nog, het wordt nog veel erger, want er lopen steeds meer van die gekken rond op deze aardbol.

Misschien moeten we weer wat nuchterder worden, en wat minder alles willen controleren en uitkristalliseren. We leven in een prestatiemaatschappij waarin niets meer aan het toeval mag worden overgelaten.

Misschien is Sander V, dáár wel het slachtoffer van geworden...