donderdag 28 oktober 2010

Regeerakkoord


Eindelijk duidelijkheid in de tent.

Premier Rutte onderbouwde met succes het regeerakkoord, en de wijze waarop hij dat deed werd zelfs bij alle oppositiepartijen optimaal gewaardeerd.

Ondanks dat er een koers uitgezet is die zeker niet de voorkeur geniet van de linkse kerk, (maar daar heeft de verkiezingsuitslag dan ook de basis voorgelegd), slaakt politiek Den Haag een zucht van verlichting.

Rutte kan gewoon nee zeggen, en geeft haarscherp de grenzen aan waarbinnen er geopereerd kan en mag worden de komende vier jaar. Dat is nog eens wat anders dan het vage gedraai van Balkenende waar we jaren mee opgescheept zaten.

Natuurlijk is het tegen de zin van de oppositie maar die weten wel, (zoals Pechtold het omschreef), waar ze aan toe zijn. Enigszins een beetje beteuterd hadden ze het nakijken, en de uitgestoken hand van Rutte is misschien niet meer dan een vinger, aldus de woorden van Rouvoet.

Het is alsof je een kind inhoudelijk zijn zin niet geeft maar toch structuur en veilige kaderzetting meegeeft. En dat is nou precies wat we in dit land nodig hebben.

Die economie draait wel door, ook wel met iets minder. Maar de koers is duidelijk, en de kiezer heeft deze keer waar voor zijn geld!

woensdag 27 oktober 2010

Paspoort


Het is onvoorstelbaar hoe de invloed van de media kan uitpakken als het gaat om de vorming van de publieke opinie.

In het geval van de dubbele paspoorten ging het vanaf het begin volstrekt niet om de politieke discussie, want die is er nooit geweest, maar enkel en alleen om het medialawaai.

Want vanaf het moment dat duidelijk werd dat de staatssecretaris van Volksgezondheid, Marlies Veldhuijzen van Zanten, een dubbel paspoort heeft smoorde ze in hoogsteigen persoon de discussie in de kiem door direct al aan te kondigen eerst de motie van Wilders af te zullen wachten.

Daarna was er alleen maar medialawaai, elke dag opnieuw tot op de dag van vandaag. Zelfs na de mededeling van Wilders het kabinet niet naar huis te sturen en enkel een motie te zullen indienen om te prikkelen, bleef het RTL-nieuws doordrammen over dat dubbele paspoort.

Ook onze kersverse minister-president Mark Rutte heeft zich er niet mee bemoeid, en hield wijs zijn mond dicht. Er was immers geen reden tot bezorgdheid, nu ook hij zijn mening heeft bijgesteld met betrekking tot het in bezit hebben dubbele paspoorten.

Een weinig zwaarwegende zaak voor de politiek, die enkel door de media tot een schaamteloze circusattractie is verheven...

maandag 25 oktober 2010

Feyenoord


Ik weet niet wie de échte verliezers zijn na de nederlaag van Feyenoord, dat afgelopen zondag met flinke cijfers verloor van PSV.

De spelersbus arriveerde gisteren onder het luid honende geschreeuw van supporters bij de Kuip. Het leek wel oorlog.

Je eigen geliefde, en gewaardeerde club verliest met 10-0 en je wordt uitgekotst en belaagd door de zogenaamde diehards die zich altijd zo met Feyenoord vereenzelvigen?
Alsof verliezen op deze manier in Eindhoven,voor het oog van duizenden supporters, niet erg genoeg is?

Maar in Rotterdam trokken ze zich er niets van aan, en boze fans bevuilden hun idolen met spot, razernij en woede. Het deed me ergens aan denken...

Feyenoord heeft verloren, maar de échte verliezers stonden daar bij de Kuip. Want het gedrag van de supporters zegt niets van de Rotterdamse club maar zegt alles van hun zélf.

Want als je zo je eigen Feyenoord, je eigen stad afvalt, dan ben je geen knip voor de neus waard, en verlies je het van alles en iedereen...

donderdag 21 oktober 2010

Kinderwens


Twintig weken lang zwangerschapsverlof?

Toe maar, het kindergeschenk is al jaren een economische afweging aan het worden. Wel een kind willen, maar er niet voor willen zorgen? Want daar komt het op neer, want we moeten aan het werk blijven?

De overheid stimuleert flink door nu op basis van Europese richtlijnen het zwangerschapsverlof op te trekken? Belachelijk!

We willen alles! En dat kan niet. Ik zal dan wel een burgerlijke bal gehakt zijn, maar de keus voor kinderen maak je toch niet om ze op te bergen tijdens kantoortijden, en vervolgens in het weekend even met ze naar Mc Donalds, of het voetbalveld, te racen om je geweten maar te sussen?

Natuurlijk mag je werken, heel goed. Maar ook ten koste van je kinderen? En uiteindelijk daarmee je hele gezin naar de verdommenis helpen?

Kiezen is er niet meer bij, en hele gezinnen worden het slachtoffer van uit de koers geraakte consumptiedriften. Werken en opvoeden gaat niet samen! En iemand die dat weerspreekt is voor zichzelf een grote leugen en een grote egoïst!

Want als je je kinderen werkelijk een veilig thuis wilt bieden, dan doe je dat vierentwintig uur per dag en niet alleen als het jóu uitkomt!

woensdag 20 oktober 2010

Horror-Sint


De horrorfilm Sint, van Dick Maas, geeft de nodige opschudding in de media en in de landelijke ouderorganisatie Ouders & Coo.

Natuurlijk mag Dick Maas een dergelijke film maken. Maar als je er tegen bent moet je vooral stennis gaan maken, dat schiet op. Het gevolg is dat het nu de volle aandacht heeft en zijn de bioscopen straks juist uitverkocht. En dat is nou precies wat de tegenstanders niet willen.

Zeker, ik ben er ook niet voor, en ik vind het buitengewoon jammer dat een dergelijk kinderfeest passend in de sfeer van alles wat Nederland zo Nederlands maakt, op deze manier in een totaal ander daglicht wordt gezet.Maar een opstandige Ouders en Coo schiet op deze manier natuurlijk, onmiddellijk, haar doel voorbij.

Ook oud minister Plasterk krijgt terecht kritiek, want de film is door het ministerie van OCW mede gefinancierd. Een man die braaf mee deed met de Gay-parade, en ook nog eens Sinterklaas ontheiligd door deze film te financieren? Kijk mij eens tolerant zijn?

Ik weet niet wie ik eerder uit de weg zal gaan, Plasterk met hoed, of de horror- Sinterklaas...

woensdag 13 oktober 2010

Man of vrouw?


Het kabinet Rutte is er nog nauwelijks of er is alweer gezeur over het aantal vrouwen. Veel te weinig zeggen de gelijkheidsdwepers.

Oeverloze en zinloze discussies vullen de kijkbuis deze week. De argumenten om voor of tegen te zijn raken kant nog wal, en dat is maar goed ook, want echte steekhoudende argumentatie is er niet. Rutte wil gewoon een geschikte ploeg hebben, en heeft om die reden het argument man of vrouw gewoon weg gelaten.

Want kwaliteit haal je uit de persoon en niet specifiek uit een man of uit een vrouw. Stel je voor zeg dat ik gevraagd wordt als minister of staatsecretaris, simpel om het feit dat ik een man ben? Ik zou me doodongelukkig en beledigd voelen.
Ik ben geen fokstier, dáár heb je mannetjes voor nodig, niet in de politiek.

Vrouw of man? Het werkt alleen maar polariserend als je deze discussie gaat voeren. De wereldverbeteraars kunnen er eigenlijk helemaal niet omheen dat het er niet toe doet.

Want als dit werkelijk een afweging zou zijn dan zou dit alleen maar zeer inconsequent zijn met betrekking tot hun eigen eigen gelijksheidsdromen over man en vrouw.

Bovendien mogen ze helemaal niet mopperen met toch nog drie vrouwen in het kabinet...

zondag 3 oktober 2010

Regeerakkoord


Er is een regeerakkoord.

Twee zelfs, en het land krijgt een ander beleid. De tegenstellingen in het land worden groter, roept de oppositie. Terug naar de oude zuilenmaatschappij waarin er gewoon nog iets te kiezen viel? Dat zou te ver gaan.

Oude tijden herleven niet, maar deze formatie neemt wel forse maatregelen in wat er bij de burger leeft. We mogen weer roken en er komt zelfs een dierenpolitie. Hoezo kloof tussen burger en politiek?

Er zijn geen grote hervormingen, roept Femke. Nou en, is dat nodig dan? Zijn veiligheid en zorg niet van wezenlijk groter belang? Die voorstuwende economie heeft al genoeg ellende veroorzaakt.

En nu het CDA nog. Het dilemma, wel of niet Wilders, ondanks zijn glasheldere politiek die gedragen wordt door een gezamenlijk, zelfs tweeledig akkoord? Moet een principekwestie, (want dat is het bij het CDA), wijken voor een glashelder en gezond beleid om het land weer in het gareel te krijgen?

Wie is er nou naïef? Nou ja, je kunt ook niet anders verwachten van een "middenpartij" die alleen maar bruggen wil bouwen, en zich niet afvraagt of er ooit iemand overheen wil lopen?

Maar gelukkig blijft het bij een enkeling, die uiteindelijk óók zal moeten kiezen...