woensdag 13 oktober 2010

Man of vrouw?


Het kabinet Rutte is er nog nauwelijks of er is alweer gezeur over het aantal vrouwen. Veel te weinig zeggen de gelijkheidsdwepers.

Oeverloze en zinloze discussies vullen de kijkbuis deze week. De argumenten om voor of tegen te zijn raken kant nog wal, en dat is maar goed ook, want echte steekhoudende argumentatie is er niet. Rutte wil gewoon een geschikte ploeg hebben, en heeft om die reden het argument man of vrouw gewoon weg gelaten.

Want kwaliteit haal je uit de persoon en niet specifiek uit een man of uit een vrouw. Stel je voor zeg dat ik gevraagd wordt als minister of staatsecretaris, simpel om het feit dat ik een man ben? Ik zou me doodongelukkig en beledigd voelen.
Ik ben geen fokstier, dáár heb je mannetjes voor nodig, niet in de politiek.

Vrouw of man? Het werkt alleen maar polariserend als je deze discussie gaat voeren. De wereldverbeteraars kunnen er eigenlijk helemaal niet omheen dat het er niet toe doet.

Want als dit werkelijk een afweging zou zijn dan zou dit alleen maar zeer inconsequent zijn met betrekking tot hun eigen eigen gelijksheidsdromen over man en vrouw.

Bovendien mogen ze helemaal niet mopperen met toch nog drie vrouwen in het kabinet...

Geen opmerkingen: