zaterdag 21 juli 2012

SGP

Het Europees Hof van de Rechten van de mens heeft bepaald dat de SGP vrouwen moet toelaten tot de kieslijsten.

En weer laait de aloude discussie op, het recht van vrijheid van meningsuiting, of het verbod op discriminatie in de grondwet? Maar het sleutelwoord is vrijheid!

Want ieder mens moet vrij kunnen zijn, om datgene te doen wat goed is voor hem of haar zelf, en om zijn of haar idealen na te streven. Daarom zijn deze twee artikelen in de grondwet ook een onmogelijke tegenstrijdigheid!

De SGP mag vrij zijn om, net als elke andere vereniging, toe te laten wie ze wil en bovendien zijn er van de 27000 leden maar enkele tientallen vrouwen. Dus binnen de SGP zal dat zo’n vaart niet eens lopen.

Natuurlijk is het goed voor de balans dat zowel mannen als vrouwen in de politiek zitten. Maar als je dat op deze manier probeert te forceren, is daar helemaal niemand mee gebaat. De SGP beroept zich nou eenmaal op haar grondbeginselen en acteert volledig binnen de grenzen van het toelaatbare.

Ik ben benieuwd wanneer het Europees Hof beslist dat mannen lid moeten kunnen worden van de Protestants Christelijke Vrouwenbond...

Geen opmerkingen: