dinsdag 4 maart 2014

Cholesterol, we kunnen geen dag zonder!


Ruim een maand geleden besloot ik mijn eetpatroon drastisch om te gooien.

Het eten van vlees, eieren en kaas, maar ook het drinken van melk en het nuttigen van allerlei andere dierlijke producten is voor mij verleden tijd.

Het experiment van mijn nieuwe leven als planteneter ontwikkelt zich in hoog tempo, in de keuken, aan tafel, in het gesprek, in het lezen van boeken, op internet, bij de borrel, in de winkel, op straat, maar vooral…van binnen!

Want, anders eten is méér dan een leuke hobby. Anders eten is ook anders leven, anders denken, anders bewegen en anders communiceren. Anders eten is een proces, een lifestyle, het heeft geen einde en ook geen doel. Het is een nieuw dagelijks ritme met, vooralsnog, alleen maar grote winsten op het gebied van gezondheid, energie, levenslust, stemming, en…gesprek!

Ik leer eten wat gezond voor me is, maar ik leer voorál niet te eten wat juist óngezond is. Experimenten in Amerika, (door niet de minste professoren), hebben aangetoond dat het eten van zuiver plantaardig voedsel met de juiste hoeveelheid vitaminen en mineralen, een genezende werking heeft op mensen met hart- en vaatziekten. Zelfs kanker werd genezen, simpelweg door de juiste voeding. Het lijkt te gemakkelijk, en dat maakt het ook zo ongeloofwaardig. Toch is plantaardige voeding van groot belang voor onze gezondheid en onze levensverwachting.

Waarheden op het gebied van gezondheid die we tot nu toe klakkeloos hebben aangenomen, (nota bene gevoed door de medische wereld en de gezondheidszorg zélf), gaan onomkeerbaar op de schop. Ingesleten dogma’s wankelen en de grote vraag blijft waarom wij dan jaren lang verkeerd zijn voorgelicht, en op het verkeerde been zijn gezet?

Dr. Gábor Lenkei, moest na zes jaar in het vak erkennen dat datgene wat wij gezondheidszorg noemen, niets te maken heeft met echte gezondheid. Hij begon zijn aandacht te richten op echte mogelijkheden om onze gezondheid te beschermen en te herstellen. De farmaceutische industrie houdt al decennia lang de gezondheidszorg in haar greep, gedreven door geld en machtswaanzin. Na alles wat ik er tot nu toe van gelezen heb durf ik dit zonder blikken of blozen een criminele organisatie te noemen waarvan wij de dupe zijn geworden en die de gezondheidszorg als kapitaalmarkt in stand houd.

Eén van de ingesleten dogma’s is het schadelijk effect van cholesterol in ons lichaam. Te veel aan cholesterol zou één van de grootste oorzaken zijn van hart- en vaatziekten, (na kanker, onze grootste volksziekte). Een te hoog cholesterol zou de kans op overlijden door een hartinfarct bijzonder groot maken. Sterker nog, veel mensen denken dat cholesterol niet in ons lichaam thuishoort. En bij de minst of geringste stijging van cholesterol krijgen we cholesterolverlagende medicijnen voorgeschreven, met als “bonus” alle mogelijke bijwerkingen. Maar, is dit allemaal wel nodig?

Cholesterol is net zo belangrijk voor ons lichaam als water en zuurstof. Zonder water en zuurstof gaan we dood, en ook zonder cholesterol kunnen we geen dag meer leven. Cholesterol hóórt in ons lichaam, en wordt bovendien gewoon door ons lichaam zélf geproduceerd. Het is één van de belangrijkste vetten die zorgt voor de opbouw van ons zenuwstelsel. En alles wat we niet in ons bloed nodig hebben, (maar liefst 90%), verdwijnt netjes in de gal, (chole, komt uit het Grieks en betekent gal).

Maar hoe zit het dan met dat “hoge” cholesterolgehalte, uit het restant van 10%, dat alleen maar via ons bloed te meten is? Als cholesterol zo gevaarlijk is en zich zou afzetten in onze bloedvaten, waarom gebeurt dit dan niet op elke denkbare plek in ons lichaam? En waarom komen er dan in de dierenwereld bijna geen hart- en vaatziekten voor? Het antwoord is simpel. Omdat de dieren vitamine C aanmaken in hun lichaam.

Want, dr. Lankei legt uit dat niet het cholesteról de oorzaak is van hart en vaatziekten, maar simpelweg het tekort aan vitamine C! Vitamine C zorgt voor de instandhouding van de stof “collageen” in ons lichaam. En collageen is weer een belangrijk eiwit waar onze aderen uit bestaan.

Heb je nu te een tekort aan vitamine C, dan tast dit de kwaliteit van je collageen aan, en worden je aders er niet beter op. En waar merk je dit nu het eerste? Juist, op de plekken waar die aders het hardst moeten werken en dat is rondom het hart, van waaruit het bloed het lichaam in wordt gepompt. Door het cholesterol krijgen we zelfs nog uitstel van executie, want cholesterol plamuurt de scheurtjes dicht, die zich vormen door het tekort aan vitamine C, en wordt hard.  Maar uiteindelijk gaat de boel vast zitten en functioneert niet meer. Maar de werkelijke oorzaak van een hartinfarct is dus simpel een gebrek aan vitamine C. Simpeler, duidelijker, en logischer kan het niet gezegd worden.

Cholesterol verlagende middelen? Dat is een slimme marketingtruc. Medicatie die veel geld kost, de producenten van olieën en vetten die er veel aan verdienen, en de reclame-industrie die ook nog eens wel bij vaart! Alleen maar door een heersende opvatting, die een dusdanig bindende kracht heeft dat de terugweg bijna onmogelijk is.

Hoe alles precies in zijn werk gaat, kun je uitgebreid lezen in de boeken van Dr. Gábor Lankei: “Cholesterol is niet schadelijk”, en “Wat u niet mag weten over uw gezondheid”.

Uitermate interessant als je geprikkeld wilt raken door nieuwe inzichten over gezondheid en voedingsleer...

Geen opmerkingen: