donderdag 1 mei 2014

Felix Cohen

Als het Voedingscentrum betrouwbare adviezen wil geven, dan zou zij toch minstens aandacht moeten geven aan het feit dat er gezondere varianten bestaan voor de Schijf van Vijf, de alternatieven die er op de markt zijn voor vlees, vis en zuivelproducten, de superfoods, maar ook de verhoudingen voor wat betreft het eten van groenten en fruit.

Maar ook wat dat betreft houdt directeur Felix Cohen zijn poot stijf en sluit halsstarrig zijn ogen voor nieuwe inzichten op het gebied van voeding.

Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel voedselgoeroes die denken dat ze waarheid in pacht hebben over gezond eten, maar dat betekent natuurlijk niet dat een directeur van een belangrijk adviesorgaan van de overheid zich daarom afzijdig mag houden.

Zelfs het nuttigen van meer fruit en groente dan de schamele aanbevolen hoeveelheden van het VC wordt door Cohen bijna honend van tafel geveegd, ondanks het feit dat er een bijzonder breed draagvlak is onder de voedingsdeskundigen.

En zijn slappe opmerkingen over zijn eigen buik zijn misschien nog wel het meest tekenend voor de uitstraling van zijn eigen bedrijf: “Ik eet wel iets gezonder, maar afvallen is er nog niet van gekomen…” En dat noemt zich nou directeur van het Voedingscentrum!

Geen opmerkingen: