maandag 27 juni 2016

Uitbreiding moskee Kampen

Progressief links sprak kort geleden haar verontwaardiging uit over de stemverklaring van SGP-fractievoorzitter Klaas van den Bosch die het betreurt dat uitbreiding van de moskee noodzakelijk is, maar daarentegen wel vóór het voorstel heeft gestemd. De SGP heeft natuurlijk het volste recht om, net zoals de moslims, uit te komen voor datgene waar zij voor staat maar dan hadden ze consequent moeten zijn en ook tégen het voorstel moeten stemmen.

In de tweede plaats verraste mij positief de gematigde reactie van Suat Azer, (islamitisch PvdA-raadslid). Hij toonde zich ‘geraakt’ door de uitspraak van collega van den Bosch, en liet de zaak verder voor wat het is.

En ik denk dat deze manier van reageren het enige goede antwoord is op de hardheid van de discussie die op dit moment gaande is rondom het discriminatievraagstuk in Nederland. Een buitengewoon sterke reactie waarbij hij zichzelf respecteert en uitdraagt waar hij voor staat, maar tevens zijn partijgenoot van de SGP met respect behandelt. En daar kunnen zijn collega’s van GL, SP,  én van zijn eigen partij die zich soms in felle bewoordingen uitspraken tégen de stemverklaring van van den Bosch, nog flink wat van leren!

zaterdag 11 juni 2016

Typhoon

De discussie die aan de gang is rondom het staande houden van rapper Typhoon op basis van zijn uiterlijk schiet zoals gewoonlijk haar doel weer voorbij en zijn we wederom bezig met symptoombestrijding en gebakken lucht.

De grote vraag is of de politie zich schuldig maakt aan discriminatie, of gebruikt ze simpelweg historische feiten om de pakkans te vergroten en is ze daarom extra alert op burgers met een ander kleurtje en een mooi pak? Waarom niet, zou ik zeggen!

Het probleem in de publieke discussie rondom discriminatie is natuurlijk het gelijkheidsprincipe, maar vooral de onmogelijke formulering o.a. in de grondwet hierover. Discriminatie betekent letterlijk: het maken van onderscheid, en dat mag niet volgens de wet. Een belachelijk item want sinds mensenheugenis bestaat er al onderscheid in álles. Dat moet je niet weg willen poetsen via een wet, dat gaat regelrecht tegen alle natuur in. 

Geen enkel mens is gelijk, en elke situatie is weer anders. Sterker nog, de samenleving ontleent haar bestaansrecht juist aan ónderscheid. En waarom zou de politie in Zwolle geen dankbaar gebruik maken van dit onderscheid en hun routinecontroles baseren op voorkennis en feiten?

Jammer voor de groep in kwestie, maar de cijfers geven nu eenmaal aan dat er bij onze allochtone medemens de criminaliteitscijfers hoger liggen. En dit heeft niets te maken met een veroordeling met voorbedachte rade op basis huidskleur en een mooie auto, maar simpelweg om de pakkans te vergroten. Laat dat oordeel maar aan de rechter over als het komt tot vervolging.

Gelijkheid is een onzinnig streven, het is handiger om beter te leren omgaan met verschillen die er sinds mensenheugenis zijn, en er ook altijd zullen blijven!

vrijdag 10 juni 2016

Boeren

Vorig jaar kwam er een eind aan dertig jaar melkquotum, dat door de boeren gevierd werd als bevrijdingsdag. Het melkquotum dat destijds op aandringen van de boeren zélf is ingevoerd om de markt te beschermen?

De boeren investeerden na de opheffing flink, maar nu zijn we weer terug bij af en groeit de melkplas door de minimale afzetmogelijkheden en ongunstige exportcondities in het buitenland. De prijs zakt tot onder de kostprijs en de financiële reserves van de boeren raken uitgeput door hun hoge vaste lasten. Terug naar het quotum?

Ja, natuurlijk, dat staat buiten kijf want geef een boer een vinger en hij neemt gelijk de hele hand. De buitenproportionele risicovolle investeringen in grasland en in koeien, kort na de afschaffing van het quotum in een markt die behoorlijk kan fluctueren in een sector als deze? Dan ben je niet erg bewust van de risico's. Of je bent het wél en je trekt je er gewoon niets van aan, maar dan moet je nu ook niet gaan piepen. En we zien nu waar dit toe kan leiden. We zien nu dezelfde verschijnselen als in de zorgsector, marktwerking levert niets op en brengt alleen maar ellende.

Terug naar het quotum is beter voor het milieu, beter voor de dieren, en uiteindelijk ook beter voor de boer zélf. Natuurlijk is het vreselijk als je bedrijf ten gronde gaat, maar de boeren moeten eerlijkheidshalve zeker hun hand ook in eigen boezem steken!

donderdag 2 juni 2016

Flinke bezem

De gemeenten Kampen en Dronten gaan samenwerken om de participatiewet een impuls te geven. ‘Het werken aan een baan voor werkzoekenden staat daarbij voorop’, zegt wethouder Gerrit Jan Veldhoen (Stentor, 27 mei). Nee, zegt PvdA-raadslid Suat Azer, want gaan we nu wéér een extra laag creëren tussen werkzoekenden en aanbieders als het UWV en Impact?

Ik ben het eens met Azer, maar het UWV is beslist geen aanbieder van werk! Zij gedraagt in hoofdzaak zich als een controlerend overheidsorgaan dat doorgeschoten is in het bestrijden van fraude en eerder werkzoekenden het leven zuur maakt dan dat zij ondersteuning verleent.

De beoogde samenwerking tussen de gemeenten is primair bedoeld om de wet goed uit te voeren, aldus Veldhoen. Maar wéér staat de wet centraal, in plaats van de werkzoekende zélf! Hoe meer bestuurders bezig zijn met regelgeving en handhaving, hoe verder weg staat de (werkzoekende) burger die, zéker in dit geval, nog steeds het nakijken heeft.

Ga met een flinke bezem door het UWV en met het geld dat daarbij vrijkomt kun je heel wat werkzoekenden, eventueel via mobiliteitscentra, op een effectieve manier persoonlijk begeleiden naar werk! Maar laat de gemeenten zich daar alsjeblieft niet mee gaan bemoeien!