vrijdag 10 juni 2016

Boeren

Vorig jaar kwam er een eind aan dertig jaar melkquotum, dat door de boeren gevierd werd als bevrijdingsdag. Het melkquotum dat destijds op aandringen van de boeren zélf is ingevoerd om de markt te beschermen?

De boeren investeerden na de opheffing flink, maar nu zijn we weer terug bij af en groeit de melkplas door de minimale afzetmogelijkheden en ongunstige exportcondities in het buitenland. De prijs zakt tot onder de kostprijs en de financiële reserves van de boeren raken uitgeput door hun hoge vaste lasten. Terug naar het quotum?

Ja, natuurlijk, dat staat buiten kijf want geef een boer een vinger en hij neemt gelijk de hele hand. De buitenproportionele risicovolle investeringen in grasland en in koeien, kort na de afschaffing van het quotum in een markt die behoorlijk kan fluctueren in een sector als deze? Dan ben je niet erg bewust van de risico's. Of je bent het wél en je trekt je er gewoon niets van aan, maar dan moet je nu ook niet gaan piepen. En we zien nu waar dit toe kan leiden. We zien nu dezelfde verschijnselen als in de zorgsector, marktwerking levert niets op en brengt alleen maar ellende.

Terug naar het quotum is beter voor het milieu, beter voor de dieren, en uiteindelijk ook beter voor de boer zélf. Natuurlijk is het vreselijk als je bedrijf ten gronde gaat, maar de boeren moeten eerlijkheidshalve zeker hun hand ook in eigen boezem steken!

Geen opmerkingen: