zaterdag 16 juli 2016

Nice

De Franse socioloog Laurent Chambon is bang voor de toekomst van zijn land: ‘Het wordt erger, en niemand heeft een antwoord’. Dat juist Nice is getroffen verbaast hem niets. ‘De spanningen tussen extreem-rechts en moslims zijn al jaren hoog, en de luxe uitstraling van het centrum lokt frustratie uit in de arme buitenwijken van de stad waar grote armoede en uitzichtloosheid heerst’, aldus Chambon in de Stentor van afgelopen zaterdag.

Staan we machteloos tegen deze groeiende terreuraanslagen? Misschien, maar aan de andere kant hebben we als westerse maatschappij natuurlijk een enorme plaat voor onze kop als we onze decadente leugens over droomhuizen, droombanen en droomreizen onafgebroken via de media de wereld in blijven slingeren. Logisch dat deze ziekelijke verheerlijking van bezit en rijkdom in het ‘rijke’ westen frustraties kan opleveren in de ‘minder’ bedeelde gebieden van de wereld.

Op geen enkele manier is de afgrijselijke daad van Mohamed Bouhlel te rechtvaardigen, en is er ook geen pasklaar antwoord op. Maar je kunt je wél afvragen of wij als westerse maatschappij onze decadentie niet wat minder in de etalage moeten zetten? Als frustratie aanleiding is voor de aanslag zoals afgelopen donderdag in Nice, dan liggen er dus blijkbaar toch nog mogelijkheden voor ons?

Geen opmerkingen: