zondag 23 oktober 2016

Zwarte Piet

Zowel columnschrijver Özcan Akyol(de Stentor) als kinderombudsman Margrite Kalverboer hebben, in hun visie op de Zwarte Piet-discussie, in het geheel niet in de gaten dat niet Zwarte Piet zélf het probleem is, maar de manier waarop er in Nederland gewicht wordt gelegd in een onschuldig Sinterklaas-icoon.

Het feit dat zwarte kinderen zich gediscrimineerd voelen door opmerkingen uit hun omgeving, vooral rondom het Sinterklaasfeest, ligt verscholen in de negatieve lading waarmee tegenstanders van Zwarte Piet al een aantal jaren geleden de discussie zijn gestart, en verband zijn gaan leggen met de slavernij uit het verleden. Als er niemand over zou zijn begonnen zou in geen enkel kinderbrein het ook maar in de verste verte zijn opgekomen om in Zwarte Piet een karikatuur te zien van discriminatie en vernedering. Bovendien zijn het niet de kínderen, maar de volwássenen die er een probleem van maken, aldus reacties van de kinderen in het rapport van mevrouw Kalverboer.

En een alternatieve Piet is écht geen oplossing om voor- en tegenstanders tot bedaren te brengen, integendeel, want het is olie op het vuur gooien en alleen maar symptoombestrijding. Bovendien is het hoogverraad want Zwarte Piet hóórt bij Nederland, en hóórt bij onze cultuur!

Je kunt onmogelijk de ‘Zwarte Piet’ bij onze nationale held zélf neerleggen.