zondag 12 maart 2017

Turkije

Het conflict tussen Nederland en Turkije n.a.v. de komst van Turkse diplomaten om hier te lobbyen om meer macht voor Erdogan te genereren, hebben we o.a. te danken aan ons eigen nationaal beleid in de afgelopen decennia.

Nederland haalt in de jaren ’50 van de vorige eeuw (Turkse) gastarbeiders naar Nederland zonder daarbij na te denken over de gevolgen die dit (decennia later) zou kunnen hebben voor onze hedendaagse ontwikkelde rechtsstaat en vrijheden. Sterker nog, kernbegrippen als democratie en vrijheid van meningsuiting worden nu bij de Turken gebruikt als argument, en bij de Nederlanders juist als t√©genargument. De Nederlandse regering wil geen lobby in Nederland voor het huidige regime in Turkije, en de Turken zien de actie van de Nederlandse overheid als schending van de democratie die ons land zo hoog in het vaandel heeft staan.

Geen wonder dat nu de zaak op scherp staat. Beide partijen verdienen geen schoonheidsprijs als het gaat om wederzijds respect. Nederland en Turkije staan voor een belangrijke taak, en verantwoordelijkheid, om nu te voorzien in een diplomatieke oplossing.