woensdag 19 april 2017

Eindtoets basisscholen

Sinds 1995 is het schooladvies van de basisschool leidend in de beoordeling voor het vervolg op de middelbare school. Belangrijk omdat het kind beoordeeld wordt over de gehéle basisschoolperiode, maar de Onderwijsinspectie denkt daar blijkbaar anders over.

Het resultaat van de eindtoets is een tweede gegeven, en middelbare scholen mogen de toelating dan ook niet meer laten afhangen van het resultaat van deze eindtoets. Dat dit systeem aan alle kanten faalt blijkt wel uit de reactie van de Onderwijsinspectie waarin zij zich zorgen maakt omdat niet véél meer schooladviezen worden bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de toets. De toets die juist géén doorslaggevend effect meer mag hebben omdat het een momentopname betreft, moet nu in een keer weer een doorslaggevend effect krijgen?

Het lijkt er op alsof de Inspectie van het Onderwijs haar eigen systeem niet begrijpt! Bovendien worden er op dit moment vijf verschillende toetsen gebruikt die het systeem nog ondoorzichtiger maken.

Een beoordeling over de gehéle basisschoolperiode mag dus wat mij betreft gewoon gehandhaafd blijven!

Geen opmerkingen: